Astoria Stockholm

Humlegården driver ett utvecklingsprojekt i kvarteret Riddaren, Nybrogatan 15–17 på Östermalm i Stockholm. Projektet består av två delar, där vi både bevarar och utvecklar platsen.

Astoriahuset, som vetter mot Nybrogatan, restaureras och återställs till bostäder. Den del av fastigheten som vetter mot gränden kommer att rivas och ersättas med en ny byggnad, Nybrogatan 17, som kommer att innehålla kontor. Den nya fastigheten integreras med den äldre bebyggelsen genom ett gemensamt tak. Sammantaget skapas en unik kombination av gammalt och nytt, i ett av Stockholms bästa lägen.

Restaureringen av Astoriahuset

Denna fastighet uppfördes ursprungligen som bostadshus år 1873-74, i projektet återställer vi kontor till bostäder med planlösningar utformade efter de ursprungliga rumsstrukturerna och med hänsyn taget till de kulturhistoriska värdena. Ett gediget byggnadsantikvariskt arbete bedrivs, där kakelugnar, snickerier, stuckaturer och andra tidstypiska detaljer ska renoveras varsamt och återanvändas i så stor utsträckning som möjligt. Fasaden restaureras och återfår sina ursprungliga kulörer.

Den välkända Astoriabiografens entré och foajé kommer att genomgå en omfattande restaurering och återställas till ursprungligt skick. Här finns vacker stucco lustro, karosseripanel, golv i kolmårdsmarmor, den vackra skulpturen ”Fjällbäcken” och en monumental målning i abstrakt stil av konstnären Olle Hagdahl. Självklart renoveras även den välkända baldakin som markerar entrén. I fastighetens entréplan bygger vi en restaurang där Björn Frantzén öppnar Brasserie Astoria. Den gamla biografens foajé kommer att fungera som entré från Nybrogatan för de kommersiella lokalerna och blir därmed tillgänglig för allmänheten igen.

För mer information om Nybrogatan 17 klicka här

Detaljerna bakom Astoriahusets förvandling

På Nybrogatan 15-17 i Stockholm sker just nu en omfattande restaurering av den del av fastigheten som varit entré till den gamla biografen Astoria, samtidigt som kvarteret också får ett nytillskott. Det är ett projekt som väcker känslor – och här berättar vi mer om planerna för den historiska...

Läs mer