Så kan äldre fastigheter få nytt liv

Foto: Fotograf Åke Gunnarson /VUE AB.

Kungsholmen var industritätt kring sekelskiftet, vilket har präglat stadsdelens utseende starkt. Där Alströmergatan och Arbetargatan möts finns en ståtlig byggnad i rött tegel, ritad 1898 av arkitekt Gustaf Lindgren. I oktober året innan köptes tomten Dykaren 10 av Gerhard Arehns Mekaniska verkstad. Prislappen var 31 741 kronor.

Bolaget påbörjade sin verksamhet i lokalerna år 1899. Tre våningar användes som verkstadslokaler och i källaren fanns ett ångmaskinrum, en smedja och ett kolförråd. I januari 1900 bestod bolaget av en kontorschef, en bokhållare, en verkmästare, en maskinist samt 55 arbetare.

Exteriört är byggnaden välbevarad, men interiört har det hänt desto mer. Under 1970-talet ”kontoriserades” Dykaren 10, bland annat sänktes tak och stora industrifönster sattes igen. Humlegården arbetar nu med att återskapa byggnadens ursprungliga utseende och lyfta fram industrikaraktären och de volymer som en gång fanns.

Den största hyresgästen i de nyrenoverade lokalerna är nätbanken Nordnet, som flyttar in under våren 2018.

”Otroligt spännande”

Arkitektbyrån GA General Architecture valdes för uppdraget och tillsammans har man tagit ett helhetsgrepp om fastigheten för att lyfta fram de kvalitéer som finns i de gamla industrilokalerna. Äldre fönsterpartier som byggts igen och anpassats för låga takhöjder återskapas i linje med husets ursprungliga stil och cellkontoren tas ned i förmån för öppna ytor. Resultatet är stora öppna ytor och mycket dagsljus, egenskaper med stor efterfrågan på kontorsmarknaden.

– I Dykaren 10 skapar vi toppmoderna kontor samtidigt som vi med varsam hand tar fasta på de ursprungliga kvalitéerna, säger José Cornejo de Loyola, projektchef på Humlegården.

– Det är otroligt spännande att arbeta med gamla fastigheter. Vi har samlat duktiga konsulter inom alla discipliner, och förarbetet är gediget, men ändå bjuder fastigheten på överraskningar när man arbetar sig igenom alla lager, berättar han.

Gammalt blir en del av det nya

Ett exempel på hur tidigare trender har satt sina spår finner man i den stora ljusgården, som ursprungligen var nersänkt. Här flödade dagsljuset. Men när fastighetens ytor skulle effektiviseras byggdes dessa ytor igen och omvandlades till utrymmen för förvaring. Nu ska dessa delar återskapas, och det som förr gav plats för industrin ska bli vackra ateljéer som Humlegården hoppas ska attrahera kreativa verksamheter.

En viktig del i projektet är fastighetens innergård, som kommer att glasas in. Tanken är att platsen ska uppfattas som en gränd, där de olika fasaderna möts. Utomhuskänslan bevaras för att skapa kopplingar till stadskvarteret och fastighetens ursprungliga funktion. Betongplattor byts till marktegel och belysningsarmaturer är av den sort som används i stadsmiljöer.

Viktig målsättning

Att skapa förutsättningarna för ett bra flöde och rörelse har varit en viktig målsättning i projektet, och tanken är att innergården ska fungera som en nod för alla hyresgäster. Här återfinns också en mycket karaktärsfull trappa, ytterligare ett exempel på äldre detaljer som tas fram under renoveringen.

Den största hyresgästen i de nyrenoverade lokalerna är nätbanken Nordnet, som flyttar in under våren 2018. Den framtida hyresgästen sökte under en längre tid efter en citynära lokal med goda kommunikationer. I kvarteret Dykaren fann man en unik lokal med stor potential som passade verksamheten.Relaterade artiklar

Detaljerna bakom Astoriahusets förvandling

På Nybrogatan 15-17 i Stockholm sker just nu en omfattande restaurering av den del av fastigheten som varit entré till den gamla biografen Astoria, samtidigt som kvarteret också får ett nytillskott...

Läs mer


Nytt konstverk på Engelbrektsplan

I nära anslutning till Humlegårdens kontor på Engelbrektsplan invigdes under hösten konstverket "ÅR TAL", som syftar till den långa relationen mellan Sverige och Finland.

Läs mer


Kreativt samarbete skapade mötesplats

En spektakulär installation har gett nytt liv åt fastigheten Blasieholmen 55. Tillsammans med arkitekt Thomas Eriksson skapades en mötesplats i fastighetens ljusgård. Där möts besökaren nu av en st...

Läs mer