Gröna obligationer

Humlegården har etablerat ett MTN-program med ett grönt ramverk och planerar att emittera bolagets första gröna obligationer.

Genom obligationerna erbjuds möjligheten att investera i projekt med en tydlig hållbarhetsprofil. Bland de utvalda projekt som kvalificerat sig återfinns Nybrogatan 17. 

Fokus på långsiktig hållbar lönsamhet

Humlegården är en långsiktig fastighetsägare och vi arbetar efter devisen att summan av våra insatser ska leda till långsiktig och hållbar lönsamhet. För våra ägare är investeringen i fastigheter en långsiktig förvaltning av försäkringsbolagstillgångar, med aktsamt risktagande.

Att på ett ansvarsfullt sätt bidra till ett mer hållbart samhälle är ett arbete vi alla måste vara delaktiga i. Genom att vara en långsiktig fastighetsägare har vi möjlighet att arbeta med och påverka många dimensioner av hållbarhetsfrågan såsom energiförbrukning, materialval, avfallshantering, transporter och arbetsmiljö för både kunder, medarbetare och leverantörer. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Det gröna ramverket

Humlegården har utformat det gröna ramverket tillsammans med Handelsbanken. Ramverket har granskats av Cicero (Centre for International Climate Research). De investeringar som finansieras genom de gröna obligationerna kommer att följas upp i regelbundna rapporter som presenteras på Humlegårdens hemsida.

Information in English

 

Dokument
Humlegården Kapitalmarknadspresentation 190927
Investerarrapport 2018
Investerarrapport 2017
Presentation – Gröna obligationer
Grundprospekt 2018
Slutliga villkor för lån 101
Slutliga villkor för lån 102
Slutliga villkor för lån 103
Slutliga villkor för lån 104
Slutliga villkor för lån 105
Slutliga villkor för lån 106
Slutliga villkor för lån 107
Slutliga villkor för lån 108
Slutliga villkor för lån 109
Slutliga villkor för lån 110
Slutliga villkor för lån 113
Slutliga villkor för lån 114
Green Bond Framework
Cicero Second Opinion
Kreditanalys 2018 07 05
SEB Market Comment

    

Vill du veta mer?Mikael Andersson

Finanschef
072-058 58 19

Nasdaq Stockholm

Följ våra gröna obligationer på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List.